Общи условия на Facebook игра „Играй и Спечели“

playwinУчаствайте във Фейсбук играта на Ochilazashofirane.com и спечелете един брой очила за шофиране, спортуване и разходка.

Ochilazashofirane.com започва игра в своята Фейсбук страница, чрез която един от вас може да спечели един брой очила за шофиране напълно безплатно! Прочетете официалните правила на играта:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ”

1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Участниците в играта „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официалните правила.

1.2. Официалните правила се публикуват на интернет страницата www.ochilazashofirane.com в специално създадена в сайта публикация за играта и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на страница www.ochilazashofirane.com.

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България във Фейсбук.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, които имат профил във Фейсбук.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира в 22:00 ч. на 04.04.2017 г. и продължава до 23:59 ч. на 16.04.2017 г. българско време.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

5.1. Наградата, която може спечелите при участие в Играта, е един брой очила за шофиране, видни и достъпни в сайта www.ochilazashofirane.com.

5.2. Не се допуска замяна на спечелените награди с тяхната парична равностойност.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в играта не е обвързано със задължение за закупуване на стока или услуга от Организатора.

6.2. На 04.04.2017 г. на стената на официалната страница на www.ochilazashofirane.com във Фейсбук ще бъде публикуван пост със снимка, разясняващ правилата на Играта. За да участва в играта участникът трябва да хареса страницата Perforirani-ochila.info във Фейсбук (https://www.facebook.com/ochilashofirane/), да напише като коментар защо иска да спечели, както и да сподели снимката (с настройка за поверителност: публично) на стената си. Всеки, който хареса снимка и коментира съгласно горните правила в рамките на периода на провеждане на Играта ще се счита за участник в Играта. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградата еднократно, независимо от броя участия.

6.3. След изтичане на периода на провеждане на Играта на случаен принцип ще бъдат изтеглен победителя. Неговото име ще бъде обявено на 17.04.2017 г. на официалната страница на Ochilazashofirane.com във Фейсбук.

6.4. Потребители, които са коментирали и споделили снимка, след изтичане на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на наградата.

6.5. С публикуването на коментар участникът декларира и гарантира следното:

6.5.1. Коментарът няма да съдържа: неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:

а) обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на ochilazashofirane.com и/или негови работници/служители;

б) съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

6.5.2. Коментари, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани от участие при разпределяне на наградата. Организаторът и неговите представители си запазват право да изтрият коментари, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се предоставя на спечелилия участник, който трябва да отговаря на настоящите Правила за участие в Играта.

7.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, офис на Еконт или Спиди за доставка на наградата на територията на Република България, имейл и телефон за връзка, като изпрати данните си в лично съобщение на официалната страница на Ochilazashofirane.com във Фейсбук в 3-дневен (тридневен) срок от обявяването на победителя.

7.3. Представител на Организатора ще се свърже с печелившия на предоставения от него телефон и/или имейл за контакт за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на данните за контакт от печелившия.

7.4. Ако Организаторът не успее да се свърже със спечелилия участник на посочения от него телефон и/или имейл в рамките на 3 (три) работни дни, наградата се пази още 3 (три) работни дни. Печелившият, непотърсил наградата си в посочения срок, губи правата си върху същата. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в Играта.

7.5. Получаването на наградите няма да е свързано с допълнителни разходи за печелившия, в това число за доставка и ще се осъществи при спазване на Общите условия на Организатора.

7.6. Наградата не може да се прехвърля на трети лица и не може да се разменя с паричната и равностойност.

7.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен имейл адрес, непълен или неточен адрес до офис на куриерска фирма Еконт или Спиди за доставка на наградата. В този случай Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на наградата.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие или при забавяне в доставката на награди, причинени от форсмажорни обстоятелства, технически проблеми или други събития от извънреден характер. Организаторът не носи отговорност за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата си по независещи от Организатора причини.

8.2. Участието на всеки участник в Играта e изцяло по негова собствена воля, на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за каквито и да било вреди, причинени на участника или на трети лица при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и профилни Фейсбук снимки могат бъдат публикувани на стената на страницата Perforirani-ochila.info във Фейсбук. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта след края на периода на провеждането ѝ.

За участие кликнете тук: Искам да спечеля очила за шофиране, спортуване и разходка!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *